DARUSA
GABATARWA
DARASI NA DAYA DARASI NA DAYA DARASI NA BIYU DARASI NA BIYU DARASI NA UKU DARASI NA UKU DARASI NA HUDU DARASI NA HUDU DARASI NA BIYAR DARASI NA BIYAR DARASI NA SHIDDA DARASI NA SHIDDA DARASI NA BAKWAI DARASI NA BAKWAI DARASI NA TAKWAS DARASI NA TAKWAS
Barka da zuwa ajin koyon Corel Draw, Baban shawara a nan shine: Idan har kana so ka / ki zama gwani a wanna sashin, kada ka / ki tsallaka Darasi domin hanzari zai iya sa ka / ki wuce wani mahimmin abu da shine za taimake ka / ki wajen kwarewa a kunshin nan ta COREL DRAW. Ayi koyo Lafiya.
ADIRESHI
DARUSA
GABATARWA
DARASI NA DAYA DARASI NA BIYU DARASI NA UKU DARASI NA HUDU DARASI NA BIYAR DARASI NA SHIDDA DARASI NA BAKWAI DARASI NA TAKWAS
Barka da zuwa ajin koyon Corel Draw, Baban shawara a nan shine: Idan har kana so ka / ki zama gwani a wanna sashin, kada ka / ki tsallaka Darasi domin hanzari zai iya sa ka / ki wuce wani mahimmin abu da shine za taimake ka / ki wajen kwarewa a kunshin nan ta COREL DRAW. Ayi koyo Lafiya.
ADIRESHI